top of page

Cluster Training - Romania

Sommeren 2016 vant Cluster Services (Innovation Performance) en anbudskonkurranse om å gjennomføre 2 samlinger for Rumenske klynger for å bidra til opplæring av klyngeledere. Samtidig skulle vi også bidra med erfaringsoverføring fra klyngearbeidet i Norge. 


Vi gjennomførte 2 samlinger over 2 dager høsten 2016, og fikk svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne – 15 klynger og 30 personer.


Gode resultater

Vi gjennomførte 2 samlinger over 2 dager høsten 2016, og fikk svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne – 15 klynger og 30 personer.


3 samlinger; Tema og fokus


Samling 1 og 2: Organiasjon, ledelse, finansiering, branding og strategi

Temaene for dagene i Romania var koblet til kriteriene for god ledelse og organisering av klynger, slik de er utformet i ESCAs benchmarkingsmodell. Fokus på organisasjon og ledelse, strategiutvikling, finansiering og branding/attraktivitet.

I tillegg til oss hadde vi med svært dyktige ressurspersoner fra de norske klyngene:


Per Erik Dalen fra GCE Blue Maritime på samling 1  

Hege Økland fra NCE Maritime Cleantech på samling 2.


Fokus på organisasjon og ledelse, strategiutvikling, finansiering og branding/attraktivitet


Samling 3: Forretningsmodeller, tjenesteutvikling og internasjonalisering

Våren 2017 vant vi et nytt anbud om å gjennomføre ytterligere en samling i Romania og et seminar og en workshop i klyngeopplæring i Bulgaria.


Den tredje samlingen i Romania gjennomførte vi med bistand fra Victoria Utheim i fra Kobra AS, og vi fokuserte på forretningsmodeller, tjenesteutvikling og matchmaking/internasjonalisering. 


De rumenske klyngene presenterte også sine erfaringer og hva de hadde fått gjennomført siden vi startet opplæringen, og det var svært gledelig at de fleste hadde fulgt mange av våre råd, og det hadde gitt gode resultater.


Med andre ord: God læringseffekt!


bottom of page