top of page

Cluster Training - Bulgaria


I mai og juni 2017 deltok vi sammen med den bulgarske klyngeorganisasjonen Clustero, Innovasjon Norge og det bulgarske Nærings-departementet  i å gjennomføre to seminarer om klyngeutvikling i Sofia.


Erfaringsoverføring, strategi- og tjenesteutvikling

Seminaret i mai, med ca 60 deltakere fra bulgarske klynger og næringsorganisasjoner ble meget vellykket, med svært god tilbakemelding fra deltakerne. I juni fulgte vi opp med en ny seminar hvor 15 bulgarske klynger og ca. 25 deltakere jobbet med fokus på erfaringsoverføring og organisasjon og ledelse, spesielt under endringer, strategiutvikling og tjenesteutvikling.Fokus på erfaringsoverføring og organisasjon og ledelse, spesielt under endringer, strategiutvikling og tjenesteutvikling.

Fra de norske klyngene deltok Hege Økland fra NCE Maritime Cleantech med verdifulle bidrag.


Klar tilbakemelding

Det var svært stort engasjement fra deltakerne, og det var klar tilbakemelding på at de ønsket en oppfølging av samlingen. Tilbakemeldingene var at ved å samle representanter fra ulike klyngenæringer får man stort utbytte av erfaringsutveksling
Disse seminarene startet senere en dialog med det slovenske Næringsdepartementet, hvor vi fikk forespørsel om å gi et tilbud på å gjennomføre en lignende seminar for slovenske klyngeprosjekter. Noen av deltakerene var involvert i disse klyngeprosjekene og så potensialet og effekten det kan gi når man investerer i kompetanse. Flere hoder tenker klarere enn ett – og derfor er slike samlinger gull verdt.


Som erfaringene fra Romania også viser: kompetanseutvikling gir gode resultater!
bottom of page