HVORDAN KAN MEDLEMMENE FÅ MEST MULIG UT AV KLYNGEARBEIDET?

Hvordan skal bedriftene gjennom sin involvering få mest mulig ut av sitt medlemskap? Hva må bedriften gjøre internt, og hvilke grep kan man ta eksternt? For mange er det ofte et spørsmål om å forstå hva klyngearbeidet kan gå ut på, og hvordan man selv kan tilpasse sin strategi og aktiviteter i forhold til bedriftens egne mål.

Kompetanseutviklingstiltak bør i størst mulig grad være forankret i og tilpasset medlemmenes behov og ønsker.

Les mer om hvordan skape mer relevante og verdifulle medlemstjenester..


Involvering og kommunikasjon

 

Kommunikasjonen mellom medlemmene og klyngeorganisasjonen er en viktig faktor i kompetanseutviklingen. Kompetanseutviklingstiltak bør i størst mulig grad være forankret i og tilpasset medlemmenes behov og ønsker. Uten en aktiv medlemsmasse, kan det være vanskelig for klyngeorganisasjonen og finne frem til de riktige verktøyene for medlemmenes utviklingsarbeid.

Kompetanseutviklingstiltak bør i størst mulig grad være forankret i og tilpasset medlemmenes behov og ønsker.


Hvilke behov har bedriften?


Intern kartlegging

 

For å få mest mulig ut av klyngearbeidet bør medlemsbedriftene informere og involvere de ansatte om klyngedeltakelsen. Ved å engasjere de ansatte kan bedriften få et tydeligere og mer realitisk bilde på hvilke aktiviteter som er relevant for bedriften å prioritere i deres medlemskap. Lag gjerne en strategi for medlemskapet; Hva ønsker vi å få ut av medlemskapet? Ved å tydeliggjøre forventningene vil man kunne ha større påvirkningskraft på utvikling av klyngetjenester og potensielt et mer lønnsomt medlemskap.

 

Dersom alle medlemsbedrifter gjorde et internt arbeid med å kartlegge kompetansebehov og utfordringer er man allerede kommet et godt stykke på vei i å tilrettelegge for klyngens etablering av etterspurte tilbud.

Uten en aktiv medlemsmasse, kan det være vanskelig for klyngeorganisasjonen og finne frem til de riktige verktøyene for medlemmenes utviklingsarbeid.


Hvordan skaper man en aktiv medlemsmasse?


Kartlegging av felles behov

 

Å jobbe frem felles kompetansetiltak kan være veldig lønnsomt for både klyngeninitiativet og medlemmene. Utfordringen for mange små og mellomstore bedrifter er mangelen på ressurser til å arrangerer og organisere slike tiltak for sine ansatte alene. Gjennom klyngen har man tilgang på flere ressurser til gjennomføringen og kostnadene for bedriftene samlet blir mindre.

 

En aktiv medlemsmasse kommer ikke av seg selv og igjen er det viktig at man involverer og informerer. Gjennom regelmessige spørreundersøkelser, medlemsforum og tematiske aktiviteter kan klyngen tydeliggjøre medlemmenes behov. Klyngens ansvar blir da å organisere aktiviteter og  tilpasse tjenestene basert på denne informasjonen.

Gjennom regelmessige spørreundersøkelser, medlemsforum og tematiske aktiviteter kan klyngen tydeliggjøre medlemmenes behov.


Hvilke behov har klyngevirksomheten?


I et større perspektiv

 

Et naturlig steg i klyngeutviklingsarbeidet, spesielt for modne klynger, er å etterhvert utvide horisonten og se på hvilke samarbeidsmuligheter som finnes eksternt. Det er her de gode suksesshistoriene kan komme og de store gevinstene av medlemskapet kan høstes. Kontakter utenfor klyngen og eksisterende nettverk kan åpne nye dører både for medlemmene i klyngen og for klyngearbeidet.

Et eksempel på slike lønnsomme samarbeid forteller Østen Mortvedt i Arktisk Maritim Klynge i Nordland:

Hvilke verktøy kan vi bistå med?

 

Å til en hver tid ha full oversikt over klyngelandskapet i Norge, eller for den saks skyld – i Europa, kan være vanskelig. Klyngene i Europa har en sterk innovasjonskraft og samarbeidene utvikles på kryss og tvers av grenser og industrier. Klynge til klynge samarbeid kan gi store gevinster økonomisk, men det gir også gode muligheter til å lære om og av hverandre ved å se på hvordan man organiserer og jobber på. På ESCA sine nettsider kan man finne en oversikt over bronse, sølv eller gull sertifiserte klynger og kan være et nyttig verktøy om man ser etter muligheter for samarbeidsutvikling.

 

Oversikten finner du her.

 

Dersom man ser etter muligheter og er interessert i samarbeidsutvikling, kan vi bistå med vår kunnskap og erfaring med både europeiske og norske klynger. Vi har jobbet med flere titalls av disse og hjelper gjerne til med å navigere gjennom klyngelandskapet og kartlegge hvilke samarbeidsmuligheter som er relevant for deres virksomhet.

Vi har lang erfaring med kompetanseutviklingsprosesser i klynger og vet at ingen case er lik den andre, men vi har utviklet metoder og verktøy for å jobbe målrettet med utvikling av verdifulle medlemstjenester og kompetanseutvikling i klynger.

 

Ta kontakt for å diskutere et skreddersydd opplegg etter deres behov.

 
Vi bistår gjerne også medlemsbedrifter med å organisere et opplegg for å bidra til kartlegging av kompetanseutvikling og samarbeidsutvikling gjennom bevisstgjøring og realitetsorientering.

 

Ser frem til å høre hvordan vi kan bidra i deres virksomhet – så ta kontakt!

Eivind Petershagen
Eivind Petershagen
ESCA Benchmarking Expert / Klyngerådgiver