STYRKING AV KLYNGEUTVIKLINGSKOMPETANSEN I CLUSTER SERVICES

Det Europeiske rammeverket for kvalitetsutvikling- og sertifisering av næringsklynger er nå i ferd med å spre seg over hele verden. Tor-Arne og Eivind har lang erfaring med klyngeutvikling. De er sertifisert  av European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) som benchmarkere på bronse, sølv og gull nivå og har vært sterkt involvert i å videreutvikle ESCAS tjenester.  Vår sertifiserte kompetanse på klyngeutvikling forsterkes nå ytterligere. I sommer fullførte vårt kommunikasjonsrådgiver Nina, sin basissertifisering i Stuttgart og står nå listet på ESCA´s oversikt over sertifiserte klyngeeksperter. I klyngeutviklingsprosjektene fremover vil Nina delta som benchmarking-trainee, for senere å kunne sertifiseres for sølv og gull nivå.  

Vår sertifiserte kompetanse på klyngeutvikling forsterkes nå ytterligere. 

Les mer om ESCAs sertifiseringskurs av klyngeeksperter 


Opplæring av Benchmarkingseksperter – Stuttgart 2017

 
Etterspørselen etter sertifiserte ESCA eksperter øker og forespørslene kommer stadig fra nye land som ønsker å benytte ESCA tjenester og databaser til å sertifisere og videreutvikle sine regionale og nasjonale klyngemiljøer.  ESCA kurser og sertifiserer derfor nye lokale eksperter i landene som tar ESCAs kvalitetsrammeverk i bruk.
 
Kursdeltakerenes bakgrunn var variert;  Klyngeledere og representanter fra klyngeledelse med erfaring fra sertifiseringsprosess i eget klyngeinitiativ, som etter endt sertifiseringsprosess ønsket å gå i dybden på metodikken og tilegne seg flere verktøy for å jobbe videre egen klynges kvalitetsutvikling. Det var og deltakere fra ulike konsulent og rådgivnings miljøer, med og uten erfaring fra klyngeutvikling. Det europeiske klyngelandskapet er nå en innovasjonskraft på kryss og tvers av industrier og landegrenser i Europa, og flere ønsker derfor å bygge og forsterke kompetansen innenfor klyngeutvikling. Sertifisering i Stuttgart hadde deltakere også fra Danmark, Tyrkia, Spania, Irland og Estland.
 
Det europeiske klyngelandskapet er nå en innovasjonskraft på kryss og tvers av industrier og landegrenser i Europa

2908

 
Kursholder Helmut Kergel, en av grunnleggerene av ESCA, gav en innføring i bakgrunnen til prosjektet bak etableringen av ESCA, European Cluster Excellence Initiative (ECEI),  metodikken og arbeidsmetodene i de ulike kvalitetssertifiseringsprosessene. Siste del av kurset var det booket et «real life» benchmarking intervju med to klyngeledere fra to ulike tyske klynger. Intervjuene førte kursdeltakerne gruppevis med en av ESCAs klyngeeksperter og -mentorer tilstede.

2915

Kommunikasjon og synlighet

Resultater fra benchmarking av norske klynger viser at branding og intern og ekstern kommunikasjon i klynger er et område der klyngene scorer svakt, og at mange sliter med å finne tiltak som gir synlighet for både klyngen og medlemmer. Med Ninas kompetanse innenfor kommunikasjonsfeltet ser vi muligheten til å styrke Cluster Services´ tjenester på dette området. Vi tror det er et stort potensiale i for de kommunikasjonsansvarlige i klyngene å jobbe mer sammen for å utvikle faget «kommunikasjon i klynger» og hører gjerne fra andre medlemmer i klyngeteam som vil diskutere fellestiltak på dette viktige området!

Nina K. Bellika
Nina K. Bellika
Kommunikasjonsrådgiver