Klyngene kan raskere bli bedre ved å investere i kompetanseutvikling

Kompetanse i styre/styringsgruppe og fasiliteringsteam avgjør i stor grad hva en næringsklynge lykkes med. Data fra kvalitetssertifiseringene av norske klynger viser at kun 1/3 av 28 norske klyngeinitiativ som har fått en ESCA kvalitetssertifisering mellom februar 2014 og september 2016  får “grønt lys”  m.h.p budsjett, opplæringsplan og gjennomførte opplæringstiltak for klyngeteamet inklusiv styringsgruppe.

 

 

Cluster Services har gjennomført opplæringsprogrammer for klynger i Bulgaria og Romania, som er eksempler på hvordan et opplæringsprogram med fokus på praktisk klyngeutvikling gir raske resultater.

 

 

Les mer om erfaringene og om hvordan man kan møte de Europeiske kvalitetskravene på dette området. 

Cluster Training - Romania

Gode resultater

Sommeren 2016 vant Cluster Services (Innovation Performance) en anbudskonkurranse om å gjennomføre 2 samlinger for Rumenske klynger for å bidra til opplæring av klyngeledere. Samtidig skulle vi også bidra med erfaringsoverføring fra klyngearbeidet i Norge. 

Vi gjennomførte 2 samlinger a 2 dager høsten 2016, og fikk svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne – 15 klynger og 30 personer.

Temaene vi tok opp var koblet til kriteriene for god ledelse og organisering av klynger, slik de er utformet i ESCAs benchmarkingsmodell. Fokus på organisasjon og ledelse, strategiutvikling, finansiering, tjenesteutvikling, branding/attraktivitet og internasjonalisering.

I tillegg til oss hadde vi med svært dyktige ressurspersoner fra de norske klyngene:

Per Erik Dalen fra GCE Blue Maritime på samling 1 og Hege Økland fra NCE Maritime Cleantech på samling 2.

Våren 2017 vant vi et nytt anbud om å gjennomføre ytterligere en samling i Romania og et seminar og en workshop i klyngeopplæring i Bulgaria.

Den tredje samlingen i Romania gjennomførte vi med bistand fra Victoria Utheim i fra Kobra AS, og vi fokuserte på forretningsmodeller, tjenesteutvikling og matchmaking/internasjonalisering. 

De rumenske klyngene presenterte også sine erfaringer og hva de hadde fått gjennomført siden vi startet opplæringen, og det var svært gledelig at de fleste hadde fulgt mange av våre råd, og det hadde gitt gode resultater.

Med andre ord: God læringseffekt!

2117
Cluster Training Romania - Bucharest Session - 2016

Fokus på organisasjon og ledelse, strategiutvikling, finansiering, tjenesteutvikling, branding/attraktivitet og internasjonalisering.

2832
Cluster Training Bulgaria - Sofia Session 2017

Fokus på erfaringsoverføring og organisasjon og ledelse, spesielt under endringer, strategiutvikling og tjenesteutvikling.

Cluster Training - Bulgaria

En spennende start

I mai 2017 deltok vi sammen med den bulgarske klyngeorganisasjonen, Innovasjon Norge og det bulgarske Nærings-departementet  i å gjennomføre et seminar om klyngeutvikling i Sofia, med ca 60 deltakere fra bulgarske klynger og næringsorganisasjoner. Semnaret ble meget vellykket med svært god tilbakemelding.

I juni 2017 gjennomførte vi en workshop med 15 bulgarske klynger, og ca 25 deltakere. Det var fokus på erfaringsoverføring og organisasjon og ledelse, spesielt under endringer, strategiutvikling og tjenesteutvikling.

Fra de norske klyngene deltok Hege Økland fra NCE Maritime Cleantech med verdifulle bidrag. Det var svært stort engasjement fra deltakerne, og det var klar tilbakemelding på at de ønsket en oppfølging av samlingen. Det var også svært verdifullt for klyngene å møtes og utveksle erfaringer seg i mellom.

Erfaringene er jo at sammen står alle sterkere enn hver for seg, og at flere hoder tenker klarere enn ett – og derfor er slike samlinger gull verdt. Som erfaringene fra Romania også viser: kompetanseutvikling gir gode resultater!

Eivind Petershagen
Eivind Petershagen
Senior Cluster Advisor