FIRE PUNKTER I SØKNADEN
SOM BØR HA EN RØD TRÅD

Den røde tråden som dette gjelder har med sammenhengen i søknaden å gjøre. Det som skrives om klyngen i første del av søknaden må ha en klar sammenheng med det som kommer igjen under mål, strategier og aktiviteter. Hvis denne logiske sammenhengen ikke er der, så svikter troverdigheten til prosjektet.

 

 

.. at det er satt mål og strategier som henger sammen med dette og er så realistiske at det gir troverdighet.


På sporet av den røde tråd? 

Det kan være et lurt å påse at det går en rød tråd mellom disse punktene:

 

 • Klyngens kjernekompetanse
   
 • Det potensialet klyngen har og de barrierer og utfordringer som beskrives
   
 • Visjon, mål og strategier
   
 • Aktiviteter i handlingsplanene.
   
 

Det kan være spesielle kriterier ved ulike utlysninger, men det som oftest vil være avgjørende for utvelgelse vil være det potensialet som prosjektet skal utøse, hvordan det bidrar til vekst eller omstilling av næringen – og at det er satt mål og strategier som henger sammen med dette og er så realistiske at det gir troverdighet.


Hvis dette synes vanskelig, eller at det er usikkert

om dere treffer kan det være nyttig å gå igjennom

Norwegian Innovation Clusters Programveileder 

eller ta kontakt med oss.

 
Cluster Services
Cluster Services
Senior Cluster Advisors