MANGLER NORSKE KLYNGER FOKUS PÅ KONTINUERLIG KVALITETSUTVIKLING?

 
Konkurransen om midler fra klyngeprogrammet og andre finansieringsordninger som er relevant for klyngeorganisasjonene og medlemmene øker for hvert år. Dokumentert kvalitet og evne til å realisere det potensialet søknaden beskriver blir viktigere. Cluster Services sitter på data om kvalitet på norske klyngeinitiativer som tyder på at mange av dem mangler fokus og/eller kapasitet til å drive kontinuerlig kvalitetsforbedring. Kvalitetsdataene tyder også på at Norge sakker akterut trass i at vi har et av Europas mest anerkjente klyngeutviklingsprogram. Hvor står våre klyngeorganisasjoner egentlig og hvordan kan vi bli bedre?
 

 

Hvor står våre klyngeorganisasjoner egentlig og hvordan kan vi bli bedre? 

 

KVALITETSMÅLING 
 
EU har utviklet et tre-nivå kvalitetsertifiseringssystem for å øke kvaliteten på  klyngeorganisasjoner og slik sikre bedre avkastning på offentlige penger som brukes til å finansiere utvikling av klyngeorganisasjoner. Langt over 1000 klyngeorganisasjoner er benchmarket siden 2012 og har fått et kvalitetssertifikat.  Ordningen er utviklet av og utføres av European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) i Berlin. Her ligger oversikten over alle norske klynger med et gyldig kvalitetssertifikat. Vi har kikket på hva disse dataene forteller og fått ESCA til lage en sammenlikning av kvalitet på norske og danske næringsklynger. 

 
 

31 norske klyngeorganisasjoner har ikke fulgt opp og utnyttet kunnskap om hvor de kan forbedre seg til å resertifisere seg før sertifiseringen utløper.

 
 
2447
ESCA Cluster Expert, Gerd Meier Zu Köcker.
 
MANGLENDE OPPFØLGNING 
 

Et kvalitetssertifikat for klyngeorganisasjonen er gyldig i kun 2 år. Sertifiseringstjenesten er designet for å motivere klyngene til å hele tiden ha en forbedringsplan der de har et sett mål og forbedringstiltak frem til ESCA kvalitetssertifikatet må fornyes. I Norge har vi nå 6 klynger med gyldig gullsertifikat og vi får snart vår første sølvsertifiserte klynge. Totalt 55 norske klyngeorganisasjoner har gjennomført den første selvevalueringen  og fått en rapport som viser hvor de er svake og sterke sammenliknet med de beste i sin sektor og alle europeiske klyngeorganisasjoner. Dessverre er det bare 24 av disse 55 norske klyngeorganisasjonene som har fornyet eller oppgradert sin sertifisering til neste kvalitetsnivå. 31 norske klyngeorganisasjoner har ikke fulgt opp og utnyttet kunnskap om hvor de kan forbedre seg til å resertifisere seg før sertifiseringen utløper. For noen få skyldes det at de ikke lenger er operative.

 
 

 

Selv om danskene fikk sitt klyngeprogram lenge etter oss viser tallene at kvaliteten på de danske klyngene allerede er bedre…

 
 

DANMARK GÅR FOR GULL
 
Ved hjelp av benchmarkingsdata fra  28 norske og 29 danske klynger har vi sammen med ESCA sammenliknet kvalitetsprofilen til norske og danske klynger. Selv om danskene fikk sitt klyngeprogram lenge etter oss viser tallene at gjennomsnittlig kvalitet på de danske klyngene allerede er bedre enn de norske (Kvalitetsindeks 63,6 av 100 for oss mot 67,2 av 100 for det danske utvalget.)   Danskene har 8 gullklynger og 6 sølvklynger mot våre 6 gullklynger og 0 sølvklynger og danskene lover et løft i antallet sølv- og gull- sertifiserte i løpet av 2017.

 

STERKERE SAMMEN 
 
Vi i Cluster Services har gjennom de mer enn 100 kvalitetssertifiseringene vi har gjort sett at kontinuerlig arbeid med kvalitetsutvikling gjør klyngeorganisasjonen bedre vesentlig raskere. Vi ser også at de små klyngeorganisasjonene trenger hjelp til å krefte og ta tak i dette arbeidet og her har både klyngeprogrammet nasjonalt, Innovasjon Norge regionalt og fylkeskommunene spennende tiltak på gang. Det er ingen fare for at norske klyngeorganisasjoner blir B-klynger sammenliknet med de danske. 
 
Samarbeid om kvalitetsforbedring mellom klynger i samme region er noe som vi kan komme til å se mer av fremover og i Nordland, Troms og Finnmark er de allerede i gang. Her kan du lese om pilot prosjektet vi gjennomførte med klyngene i Nordland i 2016. Eller se sammenfatningen i videoen fra klynge-samling og workshop i Bodø med de syv klyngene som var involvert.
 

Tor-Arne Bellika
Tor-Arne Bellika
Senior Cluster Advisor and Editor