•  

    Innovation_Performance_slidetext-06

  •  

    Building_Worldclassclusters

MÅLRETTET UTVIKLING AV KOMPETANSE, STRATEGI OG ARBEIDSPRAKSIS I KLYNGENE

Kontinuerlig kvalitetsforbedring av klynger er en krevende prosess og det finnes ingen «one-size-fits-all» løsning. 

Våre erfarne rådgivere kvalitets-reviderer mer enn 20-50 av Europas beste klynger hvert år. Det gir sikkerhet for at vi kan tilby innsikt i både beste europeiske praksis og vise til hvilke klynger man kan sammeligne seg med og lære av på et internasjonalt nivå.

Ta kontakt for et uforpliktende introduksjonsmøte.

 

Les mer om hvilke tiltak vi mener klyngene bør vektlegge her: (more…)

1944

Linking Romanian and Norwegian cluster initiatives

Innovation Norway and Norway Grants Green Industry program has been instrumental in the development of a Romanian Cluster Excellence training program consisting of two day workshops for 15 Romanian cluster organizations in september and in november 2016. Innovation Performance AS is responsible for the implementation of the program. One of the key aims of the program was to build a basis for further collaboration between Romanian and Norwegian cluster initiatives. In the second workshop in Bucuresti on November 3-4th, we will cover cluster internationalisation and discuss potential follow up activities related to the next phase of the Norway Grants Green Industry program.

(more…)

1926

Are Your cluster ready to go international?

Many European cluster initiatives work hard every day to mature and develop from regional champions to national and then global leaders in their field. This is a long journey and success will depend on the quality of the internationalisation goals, the strategy and the member services in the area of internationalisation. (more…)

1945

How to find Norwegian Cluster Initiatives

Norwegian cluster initiatives and the “Norwegian Innovation Clusters” national cluster program are highly respected and considered valuable partners for international cluster to cluster dialogues. Here is how international cluster initiatives can get an overview of the Norwegian Clusters landscape?

(more…)

Nordland County first in Europe to develop a Regional Cluster Excellence Scorecard (RCES)

All seven cluster initiatives in Nordland just completed a coordinated collection of Cluster Management Excellence data. This was a joint pilot effort initiated by County Authority of Nordland, Innovation Norway, The Research Council of Norway, The European Secretariat of Cluster Analysis (ESCA) and Innovation Performance AS. The pilot demonstrated how the new ESCA tool can help an European region can make better use of their regional cluster portfolio in the implementation of RIS3 based regional development plan.   (more…)

Visit Our Facebook PageVisit Our Facebook PageVisit Our Facebook Page