•  

    Innovation_Performance_slidetext-06

  •  

    Building_Worldclassclusters

 

FIRE PUNKTER I SØKNADEN
SOM BØR HA EN RØD TRÅD

Den røde tråden som dette gjelder har med sammenhengen i søknaden å gjøre. Det som skrives om klyngen i første del av søknaden må ha en klar sammenheng med det som kommer igjen under mål, strategier og aktiviteter. Hvis denne logiske sammenhengen ikke er der, så svikter troverdigheten til prosjektet.

 

 

.. at det er satt mål og strategier som henger sammen med dette og er så realistiske at det gir troverdighet.


(more…)

 

SØKE ELLER IKKE SØKE

Utlysningen for opptak i Norwegian Innovation Clusters på Arena og NCE nivå kom 21. mars. Det store spørsmålet for mange klyngeinitiativ er om de skal søke eller ikke. En søkeprosess krever ressurser i form av tid og penger. Det går ofte på bekostning av andre viktige gjøremål for prosjektledelsen og klyngemedlemmene, så det er viktig å gjøre en grundig vurdering av hvor man reelt sett står i forhold til utlysningskriterier og de føringer som legges for denne utlysningen. Ofte kan det være smart å la noen med god kompetanse utenfor klynga komme med sin vurdering og være en kritisk mentor i en slik fase.


 

Det er viktig med en grundig vurdering av hvor man reelt sett står i forhold til utlysningskriterier og de føringer som legges for denne utlysningen.

(more…)

MANGLER NORSKE KLYNGER FOKUS PÅ KONTINUERLIG KVALITETSUTVIKLING?

 
Konkurransen om midler fra klyngeprogrammet og andre finansieringsordninger som er relevant for klyngeorganisasjonene og medlemmene øker for hvert år. Dokumentert kvalitet og evne til å realisere det potensialet søknaden beskriver blir viktigere. Cluster Services sitter på data om kvalitet på norske klyngeinitiativer som tyder på at mange av dem mangler fokus og/eller kapasitet til å drive kontinuerlig kvalitetsforbedring. Kvalitetsdataene tyder også på at Norge sakker akterut trass i at vi har et av Europas mest anerkjente klyngeutviklingsprogram. Hvor står våre klyngeorganisasjoner egentlig og hvordan kan vi bli bedre?
 

 

Hvor står våre klyngeorganisasjoner egentlig og hvordan kan vi bli bedre? 

(more…)

MÅLRETTET UTVIKLING AV KOMPETANSE, STRATEGI OG ARBEIDSPRAKSIS I KLYNGENE

Kontinuerlig kvalitetsforbedring av klynger er en krevende prosess og det finnes ingen «one-size-fits-all» løsning. 

Våre erfarne rådgivere kvalitets-reviderer mer enn 20-50 av Europas beste klynger hvert år. Det gir sikkerhet for at vi kan tilby innsikt i både beste europeiske praksis og vise til hvilke klynger man kan sammeligne seg med og lære av på et internasjonalt nivå.

Ta kontakt for et uforpliktende introduksjonsmøte.

 

Les mer om hvilke tiltak vi mener klyngene bør vektlegge her: (more…)

Nordland County first in Europe to develop a Regional Cluster Excellence Scorecard (RCES)

All seven cluster initiatives in Nordland just completed a coordinated collection of Cluster Management Excellence data. This was a joint pilot effort initiated by County Authority of Nordland, Innovation Norway, The Research Council of Norway, The European Secretariat of Cluster Analysis (ESCA) and Innovation Performance AS. The pilot demonstrated how the new ESCA tool can help an European region can make better use of their regional cluster portfolio in the implementation of RIS3 based regional development plan.   (more…)

Visit Our Facebook PageVisit Our Facebook PageVisit Our Facebook PageVisit Our Facebook Page